Kolísaní teploty ve vinném sklepě / Blog


Přidáno 13. Led, 2019, 20:09


Kolísání teplot ve vinném sklepě.

Zdá se, že ideální teplota 13°C ve sklepě vznikla na základě regionálních zvyklostí spíše než prostřednictvím vědecké studie. Ví se, že pro víno je přijatelná stabilní teplota 10°C až 15°C. Větší odchylka může vážně ovlivnit schopnost stárnutí vína

Víno při 23°C stárne (v závislosti na víně) průměrně osmkrát rychleji než při 13°C.
Víno vystavené nadměrnému teplu roztahuje korek, ten začne vyčnívat a láhev začne unikat. Naopak, když se víno zchladí, vytváří vakuum a vylučuje víno z korku. Vniknutí kyslíku do láhve v kombinaci se změnou teploty vytváří "přečerpávací" efekt, který bude mít negativní dopad na kvalitu vína.

Jedním navrženým řešením je zabránit ukládání lahví pod úhlem, což umožňuje, aby jak víno, tak vzduchová bublina byla v kontaktu s korkem. S kolísáním okolo 10°C se chemické a enzymatické procesy mnohdy urychlují. Změna teploty v místnosti o 1°C však neznamená, že se teplota vína mění také. Pomalé kolísání teploty o 8°C v průběhu roku v přiměřeném pásmu 8°C - 16°C může způsobit  chemické zmatení při vývoji vína. Pokud však Váš sklep obsahuje převážně červená vína, existují dobré důvody domnívat se, že kvůli jejich vyšší koncentraci a taninům jsou lépe chráněni proti kolísání teploty ve sklepě.